DUTCH MASTERS – Totaal Voetbal

Dit artikel verscheen in het magazine van Coaches Betaald Voetbal 

Ik ben opgegroeid in de tijd dat Nederland mee ging doen met de wereld top. Onder impuls van de visionairs Michels en Cruijff werd een nieuwe spectaculaire manier van voetballen ontwikkeld dat Totaal Voetbal werd genoemd. Deze manier van spelen vereiste een technische allround speler die op meerdere posities kan spelen. Wiel Coerver, een andere visionair ontwikkelde hiervoor zijn eigen methodiek om deze spelers te ontwikkelen. Zijn visie kreeg overal op de wereld veel navolging.
Totaal Voetbal is tegenwoordig de norm op het hoogste niveau. Weten onze (jeugd) trainers wat Totaal Voetbal is? Hebben we de spelers die mee kunnen doen? Hoe leiden we deze spelers op?Hieronder een beknopte versie van de ideeën en raakvlakken tussen onze Dutch Masters.

Cruijff-en-Michels

 

Top voetbal is veelal Totaal Voetbal geworden. Aanvallen en verdedigen zijn continu met elkaar verbonden. Het vereist spelers met hoge kwaliteit die op meerdere posities op het veld technisch en tactisch met- en zonder bal de intenties van het team ten uitvoer kunnen brengen.
Onze eigen Dutch Masters benoemen in hun visies hoe voetbal in hun ogen gespeeld en getraind moeten worden. Belangrijke kennis die we al jaren lang in bezit hebben en die tegenwoordig relevanter is dan ooit.
Door met een duidelijke intentie te spelen/trainen en deze intentie effectief in trainingsvormen terug te laten komen kunnen we de spelers/teams naar een hoger niveau brengen.

Totaal Voetbal vereist Totaal Training.

De verschillende Dutch Masters benoemen in hun visies hoe alle aspecten van voetbal in hun ogen getraind zou moeten worden. In relatie tot de raakvlakken tussen de visies van de Dutch Masters en de eisen waaraan  top voetbal spelers tegenwoordig moeten voldoen op technisch , conditioneel , mentaal of tactisch gebied is het van het grootste belang om de spelers zo effectief mogelijk te trainen om alle leeraspecten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Kortom het trainen van alle aspecten in de dimensies van het voetbalspel. Ik noem dit 360 graden training.

360 graden trainen door te voetballen

Training-ontwikkelen van de speler en team

 www.coachesbv.nl De vakvereniging voor coaches en trainers