European Coaching Counsel

In Nederland zijn coaches uit de sportwereld verenigd in vakverenigingen zoals  CBV (Coach Betaald Voetbal), VVON (Vereniging voor Oefenmeesters Nederland) en NLCoach. Dit zijn onafhankelijk van elkaar opererende organisaties, vaak met gelijksoortige doelstellingen. Niet overal in Europa zijn coaches op deze manier verenigd.

De ICCE (International Council for Coaching Excellence) komt wereldwijd op voor de rechten van de coach. De Europese tak van deze organisatie, de ECC, organiseerde onlangs voor de eerste keer een meeting voor Europese coaches.
Deze meeting werd georganiseerd door de Duitse traineracademie in Keulen; hét sportcentrum van Duitsland, vergelijkbaar met Papendal.
Uit 23 landen waren er afgevaardigden uit allerlei geledingen die met sportcoaching en sportprogrammas te maken hebben.
Uit Nederland waren NOC/NSF, NLCoach en het CBV vertegenwoordigd. De laatste twee als vertegenwoordiging van de belangen van coaches. Als bestuurslid van het CBV ben ik aanwezig geweest bij deze eerste meeting. Het was al gauw duidelijk dat in de meeste Europese landen het verenigen van coaches nog in de kinderschoenen staat.

Het ICCE wil zich sterk maken voor de positie van de coach: de kennis van de coach, de sociale positie van de coach en zijn invloed op zijn omgeving.
Zij is van mening dat de positie die de coach in de maatschappij nog onvoldoende wordt gewaardeerd en benut.  Ze willen dat ‘the voice of the coach’ meer gewicht krijgt en de status van de coach daardoor opwaarderen.

Omdat een coach vaak als eenling functioneert moet er een bundeling komen van coaches om voor hun belangen op te komen.
Op deze manier kunnen de coaches hun know-how uitdragen, kunnen ze meer inspraak eisen in de besluitvorming van plannen en programma’s die gaan over de ontwikkeling van sporters van allerlei niveau.

Conclusie van deze meeting was dat het vormen van een sterk blok een betere ingangen te krijgen om op beleidsniveau mee te praten over de ontwikkelingen en beslissingen die direct inspelen op het werkterrein van de coach. Het speerpunt van de ECC zal de komende jaren liggen op het bundelen van krachten om de stem van de coach te laten horen.

Een meer gedetailleerd programma van deze bijeenkomst is te vinden op icce.ws.